.


Oferując profesjonalne usługi modelowania matematycznego pomagamy naszym klientom rozwiązywać złożone problemy decyzyjne tak, aby stosowane metody pracy nie prowadziły do powstawania ?wąskich gardeł? czy nieefektywności.

Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań między innymi w zakresie optymalizacji produkcji, zarządzania gotówką, planowania transportu, zarządzania zapasami oraz zasobami ludzkimi.
WIĘCEJ

Optymalizacja

Oferując profesjonalne usługi modelowania matematycznego pomagamy naszym klientom wykorzystać posiadane przez nich dane do podniesienia efektywności działania ich organizacji.

Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań między innymi w zakresie modelowania zachowań klienta czy modeli prognostycznych lub predykcyjnych.
WIĘCEJ

Analiza danych

Oferując profesjonalne usługi modelowania matematycznego pomagamy naszym klientom przeanalizować możliwe scenariusze działania w sytuacji gdy operują w skomplikowanym otoczeniu, w warunkach dużej niepewności.

Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań między innymi w zakresie symulacji łańcucha dostaw, procesów produkcyjnych, magazynowych oraz marketingowych.
WIĘCEJ

Symulacje